Stano Grežďo: In Black on White November 10 – December 9, 2023 at ARTA, Piešťany, Slovakia

The exhibition “In Black on White” focuses on the DIY scene in the 80s and 90s in West Slovakia from the point of view of artist Stano Grežďo. The exhibition features his drawings, including flyers, posters, and music cassette covers. The show is also complemented by photos from this period. This scene was built with the DIY ethos. Bands and people around them organized concerts, recorded demo tapes, printed t-shirts, wrote zines, drew posters, held exhibitions, and even had their own distribution of these products.

The exhibition begins chronologically in the 80s when two teenagers started publishing their own metal magazine “ACCETON”, a hand-drawn notebook that contained drawings and clippings from music magazines. The second part begins in the early 90s when these two friends met again and started the punk band “SZM”. During this time Grezdo was working in a print shop, and the exhibition presents concert posters that he printed for the local punk scene. It is an example of youth rebellion, ingenuity, and the artistic world of Stano Grežďo, chronicling a time that prevailed in the 1980s and 90s in Slovakia.

________________________________________________________________________________________

 

Výstava “Čierne na bielom” sa zameriava na subkultúru a DIY scénu 80-tych a 90-tych rokov na území západného Slovenska z pohľadu autora Stana Grežďa. Približuje autorove kresby vrátane letákov, plagátov, obalov magnetofónových kaziet a tiež archívnych osobných fotografií, ktoré zachytávajú atmosféru tejto doby. Spomínaná scéna bola postavená na etike DIY (urob si sám). Kapely a ľudia okolo nich organizovali koncerty, nahrávali demokazety, tlačili tričká, písali ziny, kreslili plagáty, robili výstavy a dokonca mali aj vlastnú distribúciu týchto produktov.

Výstava je radená chronologicky. Začína v 80. rokoch, kedy dvaja “teenageri” vydávajú vlastný metalový časopis “ACCETON”, ručne kreslený zošit pozostávajúci z kresieb a výstrižkov z hudobných časopisov. Pokračuje 90. rokmi, kedy sa títo priatelia opäť stretávajú a zakladajú punkovú kapelu. Výstava je doplnená o množstvo plagátov z koncertov punkovej scény v Piešťanoch a okolí, ktoré tlačil samotný autor v tlačiarňach, v ktorých v tej dobe pracoval. Je ukážkou mládežníckej rebélie, vynaliezavosti, umeleckého sveta Stana Grežďa a zároveň kronikou doby, ktorá panovala v 80.- 90. rokoch na Slovensku.

Kultúrno-kreatívne centrum ARTA, Kollárova 2, 921 01 Piešťany, Slovakia

Images from the opening reception – HERE